מדיניות הפרטיות

יש לראות בכל האמור בהמשך בלשון זכר ו/או נקבה כפניה לכל המינים.

תמוז  (גיורא נדל) סוכנות לביטוח בע”מ ו/או גיורא נדל – תמוז סוכנות לביטוח עוסקות בתיווך בעסקאות ביטוח והן מורשות לכך כדין. 

העיסוק בביטוח הינו עיסוק נרחב ומקיף. במסגרת ובמהלך עבודתנו נאסף אצלנו מידע אישי הנוגע ללקוחותינו. מסמך מדיניות זה מסביר את הכללים הנוהגים אצלנו ואת האופן בו אנו משתמשים במידע.

במסגרת השימוש באתר זה, נאספים אצלנו פרטים המהווים מידע אישי. אם אינך מסכים לכך, הנך מתבקש להפסיק לגלוש באתר. בעצם המשך השימוש באתר או במענה על שאלונים המצויים בו, הנך מאשר את הסכמתך לאיסוף מידע זה.

אנו מבקשים להדגיש כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי ועל כן, על מידע אישי שמסרת להימסר מרצונך החופשי. עם זאת יש לדעת כי אי מסירת פרטים נכונים ומלאים עלולה לגרום לפגיעה באיכות השירות שלנו או בעצם יכולתנו להעניקו.

אנו שומרים בקפדנות על פרטיות מידע אישי המגיע אלינו מהשימוש באתר ו/או הנמסר לנו על ידך ו/או המגיע לידינו מכל מקור אחר, כל הנתונים שבידינו נשמרים במערכות המחשוב שלנו, מוגנים באמצעים שנועדו לשמור על סודיותם והשימוש במאגר המידע שלנו ייעשה על פי הדין וכמפורט כאן.

וביתר פירוט, למה אנחנו אוספים מידע:

ללא קבלת נתונים ומידע שחלקו פרטי ואישי, יימנע מאיתנו למלא את תפקידנו כסוכנות ביטוח ולפיכך, הנתונים דרושים. חלק מהנתונים עשוי להגיע לידינו באמצעים אלקטרוניים כגון כתובות IP, מיקום גאוגרפי, מידע על ביקורים ושימוש באתר שלנו, כולל מקור הפניה, צפיות בעמודים, נתיבי המעבר באתר.

ככל שהאתר שלנו מכיל או יכיל בעתיד COOKIES חשוב לך לדעת כי באפשרותך להגדיר בדפדפן שלך את האפשרות למנוע את קבלתן ו/או למחוק אותן.

 

להלן חלק מהשימושים שלטובתם אנו זקוקים למידע:

  1. לצורך יצירת קשר אתכם מבוטחינו ובכדי להשיב לפניותיכם.
  2. בכדי להציע מוצרים בתחום הביטוח ולהתאימם לדרישותיכם,
  3. כדי להעניק שירותים ביטוחיים למבוטחים באמצעותנו,
  4. לצורך שליחת פרסומים שיווקיים של מוצרי ביטוח ושירותים הקשורים לעיסוקינו בביטוח, (זכותכם להודיע כי אינכם מאשרים משלוח חומרי פרסום)
  5. לצורך תקשורת הנוגעת לתשלומים וביצועם, משלוח חשבוניות קבלות ומסמכים דומים ולצורך כך אף להשתמש בפרטי אשראי שנמסרו לנו על ידך.
  6. כדי להעביר נתונים נדרשים לחברות ביטוח, חברות שירותים קשורים כגון חברות שירותי דרך וכד'
  7. כדי לעמוד בדרישות כל דין, הליך משפטי, הליך רגולטורי

אנו עשויים לעדכן ולשנות את מדיניות הפרטיות שלנו. אנו נפרסם באתר שלנו את מדיניות הפרטיות העדכנית.

אנו רואים בעצם השימוש באתר הסכמה לקבלת האמור.

סעיף שיפוט

מדיניות הפרטיות שלנו כפופה לדין החל בישראל ולבית המשפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור בה.

יצירת קשר

בכל עניין הקשור במדיניות הפרטיות שלנו, ניתן להתקשר אלינו בטלפון 03-711-2000 למייל office@tammuz.co.il

או לכתובתנו בד' שלמה 160 תל אביב.

כתוב את הכותרת כאן